1. omzetbelasting – algemeen

De Wet Omzetbelasting 1997 (OB) is ingevoerd per 1 februari 1998 en is een algemeen werkende verbruiksbelasting. De omzetbelasting beperkt zich overigens tot die ondernemers die goederen produceren of bepaalde diensten leveren, dan wel goederen importeren en die in het vrije verkeer brengen . Het is dus niet zo dat alle ondernemers belastingplichtig zijn. De omzetbelasting is daarom minder algemeen als men wellicht zou denken.

Het systeem kan gekenschetst worden als een variant op de fabrikanten­heffing waarbij voornamelijk geheven wordt bij producenten van in Suriname vervaardigde goederen, met een beperkte uitbreiding naar dienstverlenende ondernemers.

Comments are closed.