2. Onroerend goed transacties btw belast

De btw die in de Europese Unie is ingevoerd kent een vrijstelling voor onroerend goed transacties met vele uitzonderingen. Het uitgangspunt om in beginsel onroerend goed transacties vrij te stellen is in de jaren 60 gekozen vanwege het neutraliteitsbeginsel van de btw. Omdat onroerend goed nooit geheel verbruikt kan worden zou over een groot aantal jaren het onroerend goed meermaals btw-belast worden, waardoor een cumulatie van btw onvermijdelijk zou zijn. Hoewel een vrijstelling – met uitzonderingen – het neutraliteitsbeginsel zo goed mogelijk respecteert, zorgt het ook een meer gecompliceerd stelsel, waarbij het ook nog eens gaat om grote financiële belangen. Daarom is het beter geen vrijstelling voor onroerend goed transacties door te voeren, ook al gaat dat ten koste van het neutraliteitsbeginsel. Bijkomend voordeel is dat de overheidsfinanciën daarbij gebaat zijn.

Comments are closed.