Btw in Suriname wordt niet per 1 juli 2018 ingevoerd, maar is toch onvermijdelijk

Invoering van de btw op 1 juli 2018 in Suriname gaat niet door!

Het Ministerie van Financiën heeft op 15 april 2018 bekend gemaakt dat de invoering van de btw op 1 juli 2018 niet doorgaat. Het is niet duidelijk wanneer de btw wel wordt ingevoerd.

“De redenen van de verschuiving zijn gelegen in de transformatie van het huidige computersysteem in een nieuwe, de wetsvoorbereidingen en enkele andere zeer belangrijke, nog door te voeren processen. Om de BTW volledig te kunnen invoeren zijn optimalisering van bovengenoemde activiteiten bij de Belastingdienst van eminent belang,” zegt het ministerie via het Nationaal Informatie Instituut.

“Aangezien het ministerie voorstander is van een effectieve, efficiënte en goed voorbereide implementatie van het BTW systeem, heeft zij gemeend dit besluit te moeten nemen. Bovendien zou een niet goedgeorganiseerde uitvoering van het nieuwe systeem de thans bereikte stabiliteit en economische ommekeer, ernstig kunnen verstoren. De voorbereidingen om uiteindelijk de BTW in te voeren gaan gestaag verder en de gemeenschap zal regulier geïnformeerd worden over de gemaakte vorderingen via de officiële informatiebronnen.”

Op 18 april 2018 meldde de Suriname Herald dat de invoering van de btw niet vóór de verkiezingen van 2020 geïmplementeerd zal worden. De periode naar de verkiezingen van 25 mei 2020 toe zijn niet gunstig voor het introduceren van de btw. De invoering van btw hoort in het rijtje van impopulaire maatregelen thuis, waar de regering zich nu niet aan wil verbinden.

Toch is het de vraag of Suriname daarmee de btw-invoering helemaal op de lang baan kan schuiven. Het IMF en de Wereldbank verlangen van de landen die om steun bij hen komen vragen om een invoering van een btw. Dit houdt in dat het proces doorgang moet vinden.

 

Onze visie: een verstandige beslissing

Zoals wij eerder op deze website hebben aangegeven hadden wij twijfels of een btw op zo’n korte termijn wel goed kon worden ingevoerd. In diverse Europese landen heeft de btw een implementatie periode gevergd van meerdere jaren. De belangrijkste redenen waarom een uitgebreide implementatie periode noodzakelijk is, zijn:

  • de gevolgen voor de Surinaamse economie als gevolg van koopkrachtdaling
  • de voorbereidingstijd die het Surinaamse bedrijfsleven nodig heeft
  • de investeringen in administratievoering van de zijde van het bedrijfsleven; en
  • de ingrijpende reorganisatie binnen de Surinaamse Belastingdienst om een invoering vlekkeloos te laten verlopen.

De btw kan niet simpelweg enkel als ‘nieuwe belastingbron’ worden ingevoerd. De gevolgen van een dergelijke invoering voor de samenleving zijn daarvoor veel te groot. Invoering van een btw dient altijd gepaard te gaan met weloverwogen maatregelen op het gebied van loon- en inkomstenbelasting.

Dat de datum van 1 juli 2018 is verlaten, is dus een erg verstandige beslissing. In onze optiek is zelfs uitstel met een jaar, naar 1 juli 2019, is al erg ambitieus. Invoering van een btw dient breed bediscussieerd en gedragen te worden. Een bevolkingsbrede discussie is wenselijk en een voorbereiding in de diverse sectoren van de samenleving is noodzakelijk. De financiële gevolgen zijn immers groot.

De belangrijkste fout die bij de invoering gemaakt kan worden is veronderstellen dat de invoering slechts het aannemen van een belasting wettekst betreft. De wet kan dan wel goed zijn, maar het gaat in de praktijk om uitvoering. Burger, belastingdienst/overheid en bedrijfsleven dienen weloverwogen deze stap te nemen. Een btw die door de samenleving niet begrepen wordt is gedoemd te mislukken. De samenleving voert namelijk zelf deze belastingwet uit. Een zorgvuldige voorbereiding is dus uiterst noodzakelijk.

 

Een eerste ontwerp “Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde” is in juni 2017 verschenen.
Op de pagina “Btw in Suriname (2020?-)” kunt u de tekst daarvan lezen.

Dat in Suriname binnen afzienbare tijd (2020 of kort daarna) een btw zal worden ingevoerd, lijkt onvermijdelijk.

Btw is namelijk de meest stabiele wijze van belastingheffing voor een overheid. Landen die een beroep doen op het IMF krijgen vaak voorgeschreven een dergelijke belastingheffing in te voeren. Hoewel het verzet ertegen soms groot is, is deze heffing onvermijdelijk en noodzakelijk; zonder een btw krijgt men vaak de overheidsfinanciën niet onder controle.
Maar de introductie van een dergelijke heffing dient wel gepaard te gaan met de nodige zorgvuldigheid, omdat iedereen direct of indirect betrokken zal zijn bij deze belastingheffing en de financiële belangen bij deze vorm van heffing vaak zeer groot zijn.

Met deze site pogen wij meer inzicht te geven in deze gecompliceerde materie en hopen wij een aanzet te geven tot een weloverwogen oordeelsvorming die noodzakelijk is op diverse btw-deelgebieden. Niets is zo funest als een slecht werkende btw. Maar een goede en weldoordachte invoering van een btw-stelsel zal jarenlang een gezonde financiële basis kunnen geven aan een land als Suriname.

Wilt u meer weten? Mail dan naar:    info@btw.sr

Doe ook vooral mee aan de BLOG. Inmiddels hebben we al een paar blog’s geplaatst en we zijn erg benieuwd naar uw mening daarover. Laat die mening achter, zodat we een goede discussie kunnen voeren.

 

Wilbert Nieuwenhuizen   &   Marcel Persad    (april 2018)

Comments are closed.