Bijlage 4 – 5% tarief
Bijlage 4 (in werking treding per 1 november 2023)

a. de levering van water en prestaties ter zake door staatsonderneming of overheidsdienst uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en andere levering van water in verpakking van tenminste vijf (5) gallon of meer;

b. de levering van electriciteit en prestaties ter zake en kookgas;

c. het binnenlands goederenvervoer over de weg, te water en door de lucht.

Wetswijziging van 5 september 2023, S.B. 2023 no. 126 (in werking treding per 1 november 2023)

D. Bijlage 4, zoals aangegeven in artikel 4 lid 3 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe bijlage 4, luidende als volgt:

Bijlage 4

a. de levering van water en prestaties ter zake door staatsonderneming of overheidsdienst uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en andere levering van water in verpakking van tenminste vijf (5) gallon of meer;

b. de levering van electriciteit en prestaties ter zake en kookgas;

c. het binnenlands goederenvervoer over de weg, te water en door de lucht.
Wetswijziging van 30 december 2022, S.B. 2022 no. 148

O. Na bijlage 3, wordt een nieuw bijlage 4 toegevoegd, luidende alsvolgt:

Bijlage 4

Onderworpen aan het tarief van 5 (vijf) procent zijn:

a. verzekering voor internationale ziektekosten;

b. motorgasoline en andere daarmee gelijkgestelde motorbrandstoffen en dieselolie.