Welke prestaties zijn belast?

Belangrijk is te weten in welke gevallen sprake is van btw. Wat is het belastbaar feit? Is dat het geval bij elke transactie van een ondernemer? Bij elke aankoop van een consument? En hoe zit het met diensten? Welke prestaties zijn er vrijgesteld? De belastbare handelingen (genoemd in artikel 2) bestaan uit prestaties of transacties ten aanzien van:

  1. Het leveren van goederen in Suriname door ondernemers als zodanig
  2. Het verrichten van diensten in Suriname door ondernemers als zodanig
  3. De invoer van goederen in Suriname.

Onder het leveren van goederen wordt allereerst verstaan de verkoop waarbij eigendom wordt overgedragen, maar er zijn nog andere vormen van leveren mogelijk.