Bijlage 3 – 25% tarief goederen

Bijlage 3 – behorende bij de Wet

De huidige tekst van Bijlage 3 luidt thans:

Bijlage 3

Onderworpen aan het tarief van 25 (vijfentwintig) procent zijn:

a. automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 2.500 cm3 of met een cif-waarde van US$ 40.000,- (veertigduizend Amerikaanse dollar) of meer, uitgezonderd motorvoertuigen middels elektrische aandrijving; (per 4 september 2023)

b. motorfietsen met een cilinderinhoud meer dan 125 cm3; (per 30 december 2023)

c. speedboten, waterscooters, jachten, sport- en andere pleziervaartuigen;

d. helikopters en luchtvaartuigen voor vervoer van minder dan 10 personen;

e. wapens, munitie, delen en toebehoren daarvan;

f. vuurwerk.


Wijzigingen van bijlage 3:

Wetswijziging per 3 september 2023

C. Bijlage 3, onder a, zoals aangegeven in artikel 4 lid 4, komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe tekst luidende:

a. automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 2.500 cm3 of met een cif-waarde van US$ 40.000,- (veertigduizend Amerikaanse dollar) of meer, uitgezonderd motorvoertuigen middels elektrische aandrijving;


Wetswijziging per 30 december 2022

N. Bijlage 3 onderdelen a en b worden vervangen door een nieuwe tekst luidende:

a. automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 2.500 cm3 of met een cif waarde van US$ 40.000,- (veertigduizend Amerikaanse dollar) of meer;

b. motorfietsen met een cilinderinhoud meer dan 125 cm3;

Wet van 12 oktober 2022, 2022/121 (oorspronkelijke tekst)

Bijlage 3

Onderworpen aan het tarief van 25 (vijfentwintig) procent zijn:

a. automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer met een cilinderinhoud van meer dan 3,000 cm3 en met een cif waarde van US$ 50.000,- (vijftigduizend Amerikaanse dollar) of meer;

b. motorfietsen;

c. speedboten, waterscooters, jachten, sport- en andere pleziervaartuigen;

d. helikopters en luchtvaartuigen voor vervoer van minder dan 10 personen;

e. wapens, munitie, delen en toebehoren daarvan;

f. vuurwerk.