Waarin is de btw geregeld?

De btw is geregeld in de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde van 12 oktober 2022 (S.B. 2022 no. 121). Vóór de ingangsdatum van 1 januari 2023 is deze wet nog taalkundig verbeterd (S.B. 2022 no. 143) en nader aangepast bij wet van 30 december 2022 (S.B. 2022 no. 148). Op 5 september 2023 heeft de wet een nieuwe wijziging ondergaan die op 1 oktober 2023 in werking is getreden (S.B. 2023 no. 126).

In de overgangsbepalingen van deze wet is aangegeven dat met de invoering hiervan de Wet Omzetbelasting 1997 is komen te vervallen.

In verschillende artikelen is de mogelijkheid opgenomen dat de Minister van Financien bij Staatsbesluit nadere regels kan stellen. Daarnaast heeft hij ook altijd de bevoegdheid om bij beschikking nadere uitvoeringsregels te geven. Op grond van beginselen van behoorlijk bestuur moet zo een staatsbesluit of beschikking altijd aansluiten bij de bedoeling van de wet; de Minister mag dus geen afwijkende regels of uitzonderingen creëren als de wettekst zelf daarvoor geen basis biedt. Tot op heden zijn er nog geen nadere regels door de Minister afgekondigd.

Aangezien de wet pas is ingevoerd zijn er nog geen rechterlijke uitspraken over de btw. Wel kan eventueel worden aangesloten bij andere rechtsbronnen, zoals jurisprudentie over o.a. de omzetbelasting, inkomstenbelasting en het overige publieke en civiele recht.
Omdat deze vorm van belasting al sinds 1968 is geïntroduceerd in Europa en daar in 27 landen geldt, en de teksten van de Surinaamse wet grote overeenkomsten heeft met Europese regelgeving, kan op veel vlakken gekeken worden naar ervaringen (waaronder jurisprudentie) aldaar om daarin aanknopingspunten te vinden.