Bijlage 1 – 0% tarief
Bijlage 1 (huidig geldende tekst)

Bijlage 1

Onderworpen aan het tarief van nul (0) procent zijn:

a. de invoer door en leveringen en diensten, uitgezonderd ter zake van de leveringen volgens artikel 14 lid 6 aan:

1°. contractors en subcontractors ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

2°. staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop.

b. de invoer door en leveringen en diensten aan:

1°. goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomsten met de status van wet;

2°. publiekrechtelijke lichamen.

c. De Minister kan bij beschikking nadere regels vaststellen voor de uitvoering van hetgeen aangegeven is in deze bijlage.
Wetswijziging 5 september 2023

A. Bijlage 1, zoals aangegeven in artikel 4 lid 2 letter a, komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuwe bijlage 1, luidende als volgt:

Bijlage 1

Onderworpen aan het tarief van nul (0) procent zijn:

a. de invoer door en leveringen en diensten, uitgezonderd ter zake van de leveringen volgens artikel 14 lid 6 aan:

1°. contractors en subcontractors ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

2°. staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop.

b. de invoer door en leveringen en diensten aan:

1°. goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomsten met de status van wet;

2°. publiekrechtelijke lichamen.

c. De Minister kan bij beschikking nadere regels vaststellen voor de uitvoering van hetgeen aangegeven is in deze bijlage.Zie tevens artikel 68, lid 9 – BIJLAGE 1 onder c, waarbij wordt aangegeven dat onderworpen aan het tarief van nul (0) procent de verhuur gedurende minstens drie (3) maanden van onroerende goederen, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt als hoofdverblijf voor permanente bewoning, komt te vervallen ingaande 1 november 2023.
(Noot WN: hier wordt bedoeld de vrijstelling als bedoeld in bijlage 2)
Wetswijziging per 30 december 2022

L. Bijlage 1 wordt vervangen door:

Bijlage 1

Onderworpen aan het tarief van nul (0) procent zijn:

a. de levering van water en prestaties ter zake door staatsonderneming of overheidsdienst uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en andere levering van water in verpakking van tenminste vijf (5) gallon of meer.

b. de levering van elektriciteit en prestaties ter zake en kookgas;

c. de verhuur gedurende minstens 3 maanden van onroerende goederen, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt als hoofdverblijf voor permanente bewoning;

d. het binnenlandse personen- en goederenvervoer over de weg, over het water en door de lucht;

e. de diensten die door ziekenhuizen en laboratoria voor medisch onderzoek worden verricht;

f. de invoer en levering van medische kunst- en hulpmiddelen, zoals orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medische verbruiksartikelen, medisch-chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beendergestel, gezondheidsbrillen, -brillenglazen en -lenzen;

g. de invoer en levering van geneesmiddelen;

h. verzekering voor lokale ziektekosten, ongevallenverzekering en levensverzekering;

i. de verzorging van publiek onderwijs dat valt onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inclusief leermiddelen, schoolbenodigdheden en schooluniformen;

j. uitvaartdiensten;

k. de opvang van kinderen in kinderopvang;

l. de zorg van ouderen, hulpbehoevenden en bejaardentehuizen;

m. zieken- en gewondenvervoer;

n. de volgende diensten:
1°. girale dienstverlening betreffende deposito’s, rekening- courantverkeer, betalingen, overmakingen, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren;
2°. het verlenen van en de bemiddeling inzake krediet;
3°. de gelegenheid bieden tot het pinnen van geld bij de pinautomaat;

o. de hierna volgende goederen:
1°. aardvruchten;
2°. verse groenten en fruit;
3°. verse en niet bewerkte vleeswaren;
4°. verse en niet bewerkte vis;
5 . eieren;
6°. havermout;
7°. meel, brood en cassavebrood;
8°. rijst;
9°. padi;
10°. bruine bonen;
11°. groene erwten;
12°. gele erwten;
13°. zout;
14°. melk;
15°. uien;
16°. knoflook;
17°. kaas, pindakaas en jam;
18°. thee;
19°. sardien in blik;
20°. sojaolie;
21°. zonnebloemolie;
22°. witte suiker;
23°. bruine suiker;
24°. babyvoeding;
25°. kindervoeding van granen;
26°. lucifer;
27°. muskietenkaars;
28°. maandverband en tampons;
29°. voorbehoeds- en anticonceptiemiddelen;
30°. wegwerpluiers;
31°. badzeep;
32°. toiletpapier;

p. de invoer door en leveringen en diensten, uitgezonderd ter zake van de leveringen volgens artikel 14 lid 6, aan:
1°. contractors en sub-contractors ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;
2°. staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen daarop;

q. de invoer door en leveringen en diensten aan:
1°. goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomsten met de status van wet;
2°. publiekrechtelijke lichamen;

r. de binnenlandse levering van:
1°. goud aan vergunningsplichtige goudopkopers in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen;
2°. verse vis aan vergunningsplichtige visverwerkingsbedrijven en visexporteurs in de zin van de Wet Bedrijven en Beroepen;

s. de binnenlandse levering van kunstwerken;

t. de Minister kan bij beschikking nadere regels vaststellen voor de uitvoering van het geregelde in de onderdelen p, q en r.
Wet van 12 oktober 2022, Stbl. 2022, no. 121 (oorspronkelijke tekst)

Bijlage 1

Onderworpen aan het tarief van nul (0) procent zijn:

a. de verhuur gedurende minstens 3 maanden van onroerende goederen, welke zijn ingericht, bestemd en door de huurder worden gebruikt voor permanente bewoning;

b. ziektekostenverzekering;

c. uitvaartdiensten;

d. de opvang van kinderen in kinderopvang;

e. de zorg van ouderen, hulpbehoevenden en bejaardentehuizen;

f. zieken- en gewondenvervoer;

g. de handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten en munten, welke in enig land de hoedanigheid van het wettig betaalmiddel bezitten, met uitzondering van bankbiljetten en munten, welke gewoonlijk niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of welke een verzamelwaarde hebben;

h. de binnenlandse leveringen van goederen en het verrichten van diensten aan:
1°. contractors en sub-contractors ingevolge de Petroleumwet 1990 (S.B. 1991 no. 7);
2°. staatsondernemingen ingevolge de Petroleumwet 1990;
3°. goudwinningsbedrijven ingevolge overeenkomsten met de status van wet;

i. de levering van motorgasoline en andere daarmee gelijkgestelde motorbrandstoffen en dieselolie.