Blog

26 september 2023 – De Ware Tijd – “BTW-commissie wijst Financiën en Planning op onvolkomenheden in wet” – De commissie BTW heeft schriftelijk bij minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning enkele knelpunten in de onlangs aangepaste BTW-wet aangekaart en daarover aanbevelingen gedaan. (…)

In haar brief van 14 september stelt de commissie dat de vrijstelling, die wordt gegeven aan bepaalde prestaties onder artikel 5 van de BTW-wet, geen recht geven tot verrekening van voorbelasting. “Aangezien de goederen en diensten, waarop die voorbelasting drukt, niet worden gebruikt voor belaste handelingen.”

De commissie is door Raghoebarsing op basis van de BTW-wet bij beschikking benoemd en eind juli aangesteld.