Uncategorized

C-47-voorzitter Berenstein: ‘Dividendwet zal druk leggen op BTW-besprekingen’

Bron: De Ware Tijd – 29 november 2023 – C-47-voorzitter Berenstein: ‘Dividendwet zal druk leggen op BTW-besprekingen’

De komende besprekingen tussen regering, vakbeweging en parlement zullen onder druk komen te staan indien De Nationale Assemblee (DNA) de initiatiefwet Dividendbelasting goedkeurt. Aanname van deze wet zal de ongelijke belastingspreiding in Suriname alleen maar verergeren, zegt C-47-voorzitter Robby Berenstein tegen de Ware Tijd. Echter, volgens initiatiefnemer Asiskumar Gajadien, fractieleider van de VHP in het parlement, is de wet bedoeld om investeringen te stimuleren.

Tekst Ivan Cairo

Beeld dWT archief

Berenstein stelt dat C-47 zich volledig kan terugvinden in de visie van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB). Voorzitter Roy Shyamnarain stelt dat de initiatiefwet een beloning lijkt te zijn voor “mensen, die jaren de heffing van dividendbelasting hebben ontlopen”. Het is volgens de SFB “oneerlijk ten opzichte van belastingplichtigen, die wel de winsten uit hun NV hebben uitgekeerd en daarover netjes de verschuldigde dividend- en inkomstenbelasting hebben betaald”.

Scheve toestand

Berenstein bekijkt deze zaak ook vanuit een andere invalshoek. Invoering van de dividendwet zoals voorgesteld door Gajadien zal volgens hem de onrechtvaardige situatie tussen de belastingsoorten verergeren. Op dit moment verdient de staat nauwelijks aan dividendbelasting. Er is sprake van onder realisatie. “De mensen betalen bijna geen dividendbelasting. In plaats van dat de inning van deze belastingsoort efficiënter wordt gemaakt, gaat men juist verlichting geven. Dit gaat maken dat de bespreking over de BTW onder druk komt”, aldus de vakbondseider.

Hij merkt op dat bij de aanpassing van de BTW-wet parlementariërs “een sluiproute” hebben gebruikt via een initiatiefwet. “We zien hier hetzelfde gebeuren. Dit is een één-twee tussen de regering en de coalitie. Gajadien is bezig met het beschermen van kapitaalgroepen”, zegt Berenstein.

“Disi na doro ai yu abi. Dit is respectloos naar de werkende klasse”

Robby Berenstein

Belastingverlichting aan de werkende klasse is volgens hem op geen enkele wijze te vergelijken met die aan kapitaalkrachtigen. Wat nu aan loontrekkers wordt gegeven in de belastingsfeer is geen verlichting, maar compensatie van jarenlange achterstelling omdat de aanpassing van belastingschijven stelselmatig is uitgebleven. “We kunnen ons dus totaal niet terugvinden in de initiatiefwet”, aldus Berenstein.

Wat de vakbeweging vooral dwars zit, is dat ook multinationals zullen profiteren indien de initiatiefwet wordt goedgekeurd. “En juist daar worden de grote winsten gemaakt.” Met het doorvoeren van deze wet toont de initiatiefnemer volgens hem totaal geen respect voor de gewone burger die het zwaar te verduren heeft. “Disi na doro ai yu abi. Dit is respectloos naar de werkende klasse. Men heeft totaal geen gevoel onder het mom van bevordering van investeringen. Ze hebben de winsten die ze maken nooit geherinvesteerd”, stelt Berenstein.

Hij vindt dat de dividendbelasting in een samenhangend pakket of geïncorporeerd had moeten zijn in een “groter investeringsplan”. C-47 zal de assemblee schriftelijk op de hoogte brengen van haar standpunt.

‘Geen verlichting’

Gajadien is het niet eens met de kritiek. “Het is absoluut geen verlichting in de belastingsfeer. Integendeel, men zal meer belasting afdragen als het principe van rechtvaardigheid zal worden toegepast. Nu verdient de staat nog geen SRD 2 miljoen bij deze groep personen, terwijl ze in het andere geval een veelvoud ervan binnen zal halen.”

De wet voorziet volgens hem “enkel en alleen in het buiten de heffing houden van dividendbelasting – nadat inkomstenbelasting over de winst is betaald – wanneer de ontvangende persoon in Suriname woont en de uitkerende vennootschap in Suriname gevestigd is”. In alle andere gevallen blijven de inkomsten- en dividendbelasting gewoon gelden, zegt hij.

De politicus ontkent dat de voorgestelde wet is bedoeld om een bepaalde groep te bevoordelen. Het voordeel voor de aandeelhouder zit in de vermogenstoename van de naamloze vennootschap (NV), wat zich vertaalt in de waarde van de aandelen van de NV “en een beetje fiscalist weet dat onder de huidige wetgeving het eenvoudig is om opgepotte winst aan de aandeelhouder te doen toekomen, zonder daarover belasting te betalen”.

Hij voegt eraan toe dat als de aandeelhouder zijn aandelen verkoopt, deze over de vervreemdingwinst geen belasting is verschuldigd. “Zie daar dat de initiatiefwet niet is bedoeld om een bepaalde groep te bevoordelen, maar enkel om investeringen in vennootschappen en in familievennootschappen te stimuleren en met name de particuliere beleggers meer rendement te gunnen dan ze nu realiseren.”

Ook toegang tot kapitaal aan bedrijven die straks moeten voldoen aan de local content-verplichting behoort tot de voordelen. “Hopelijk worden banken en financiële instellingen geprikkeld om nieuwe producten te ontwikkelen voor de particuliere beleggers”, aldus de initiatiefnemer.

Mogelijkheden scheppen

Op de vraag waarom hij de initiatiefwet heeft ingediend en dit niet aan de regering heeft overgelaten antwoordt hij: “Als DNA-lid probeer je de mogelijkheden voor de staat altijd veilig te stellen om meer te halen en de economische ontwikkeling te stimuleren. Het wachten op de regering is een mogelijkheid, maar dat is richting geven ook. Het is goed op te merken, dat de goudbedrijven, contractors en subcontractors zijn vrijgesteld van dividendbelasting.”

Deze groep is volgens hem een markt voor de SFB. “De gemiddelde Surinaamse particuliere beleggers dus niet. Ze hebben ook niet de mogelijkheid dure consultants te betalen om ervoor te zorgen dat dividendstromen ergens in een belastingparadijs terechtkomen en rechtstreeks in de zakken van de olie- en goudbedrijven verdwijnen”, aldus Gajadien.

Dat de SFB bij de voorbereiding van het initiatiefvoorstel niet is geconsulteerd, is omdat ze slechts een belangenvereniging is die opkomt voor haar leden, een handjevol belastingadviseurs. Ondanks de beperkte belangenbehartiging van de SFB worden zij, volgens Gajadien, toch in het fiscale wetgevingsproces betrokken. “Echter betekent dit niet dat elke initiatiefnemer de SFB vooraf moet consulteren. Dit zou een inbreuk zijn op het recht van DNA-leden om initiatiefwetten in te dienen en hun belangrijke taak om wetten te maken bijna onmogelijk maken.”

De VHP’er voegt eraan toe dat het initiatief niet uit de lucht is komen vallen. Deze discussie wordt al jarenlang gevoerd. Zijn partij zou hierover in de vorige regeerperiode een initiatiefwet hebben ingediend.

Eén reactie

  • btwsr

    De wet van 12 oktober 2022 is inmiddels gewijzigd bij wet van 30 december 2022 en 5 september 2023. De wijzigingen zijn vrij fors en opmerkelijk. De vraag ontstaat hierdoor hoe dit gehandhaafd moet worden. Ik hoop dat hiermee de wijzigingen voltooid zijn, omdat de belastingplichtige (het bedrijfsleven) de vele wijzigingen niet goed zal kunnen bijhouden.
    Wilbert Nieuwenhuizen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *