Uncategorized

Minister Financiën en Planning installeert BTW-commissie

Bron: Dagblad Suriname – 30 maart 2024

Minister Financiën en Planning installeert BTW-commissie

De Commissie-BTW moet uiterlijk 30 mei de evaluatie schriftelijk met de minister van Financiën en Planning delen. [Foto: CDS]

PARAMARIBO — De commissie BTW, die vrijdag is geïnstalleerd door minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning moet zich gaan richten op een integrale evaluatie van de wet Belasting over de toegevoegde waarde. Dit in het kader van de implementatie van de BTW, die op 1 januari 2023 werd ingevoerd.

In het technische team van het tripartiet overleg zitten S. Kertoidjojo (voorzitter), M. Bruijne, R. S. Sardjoe, S. Rewat, G. Hardjopawiro, P. Behareea, D. Dinai, R. Hogenboom, S. Stjeward en Richel Apinsa, vertegenwoordigers van verschillende ministeries en departementen, de vakbeweging en het bedrijfsleven. Door de minister werd aangegeven dat hij het van belang acht dat bij de evaluatie verschillende instanties, organisaties en instituten worden gehoord en voorgelicht, waaronder de vaste commissie Financiën en Planning van De Nationale Assemblee.

Ook gaf hij aan de commissie te kennen dat die zich breedvoerig dient te laten informeren ten aanzien van eerdere evaluaties en bevindingen, met name die van de Cartac (een technische afdeling van het IMF). Hoewel de invoering van de BTW volgens de minister als succesvol mag worden beschouwd, gaf hij te kennen dat het om een nieuwe wet gaat, waarbij alle aanbevelingen voor de verdere efficiëntie en effectiviteit wenselijk zijn. De commissie dient Raghoebarsing uiterlijk 30 mei schriftelijk te rapporteren over haar bevindingen van de evaluatie van de BTW.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *